úterý 12. dubna 2022

Pozvánka na členskou schůzi družstevníků


 

POZVÁNKA

na členskou schůzi družstevníků

 

Bytové družstvo U Pivovaru, družstvo

ŠTĚPÁNSKÁ 2656 

272 01 KLADNO

IČO: 47 04 89 81

www.bdpivovar.cz

 

místo konání:

RESTAURACE u Meisnerů, M. Horákové 403, Kladno (salonek)

Datum a čas:

čtvrtek dne 28.4. 2022 od 18 30 hodin, prezence od 18 00 hodin

 

Program členské schůze:

1) Zahájení

2) Volba předsedy schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu

3) Volba komisí: mandátové, volební, návrhové

4) Zpráva mandátové komise, která zjistí, zda je členská schůze usnášeníschopná

5) Volba členů představenstva družstva; kandidáti

·       BLANKA HALDOVÁ, dat. nar. 26. ledna 1956

  • JAN THOROVSKÝ, dat. nar. 19.6.1968 
  • JIŘÍ HÁJEK, dat. nar. 22. května 1981
  • JANA PROKEŠOVÁ, dat. nar. 20. října 1940
  • MIROSLAV BURIAN, dat. nar. 30. prosince 1940
  • VLADIMÍR HRUŠKA, dat. nar. 23. listopadu 1952
  • PETR MOJDL, dat. nar. 17. ledna 1949
  • LIBOR MARTINOVSKÝ, dat. nar. 27.6.1959

6) Volba členů kontrolní komise, kandidáti:

·       JIŘINA PÁLKOVÁ, dat. nar. 1. dubna 1953

·       JANA JISKROVÁ, dat. nar. 24. června 1946

·       VIERA PULDOVÁ, dat. nar. 31.12.1970

11) Přijetí usnesení a závěr

 

Poznámka: S účetní závěrkou a zprávou kontrolní komice je možné se seznámit v sídle družstva, přičemž oba dokumenty na požádání předloží p. Jiřina Pálková 

 

 

Zve představenstvo družstva